Kompleksowa melioracja gruntów, osuszanie

Podstawowym celem naszej pracy jest pomoc w utrzymaniu prawidłowego stanu polskich gruntów rolnych, dlatego staramy się, poprzez odpowiedni dobór usług melioracyjnych, spełniać potrzeby naszych Klientów w zakresie drenowania pól i poprawy ich wydajności rolnej. Proponowane rozwiązania to szereg korzyści zarówno dla roślin, jak i właścicieli, którzy dzięki nam otrzymują trwałe i skuteczne rozwiązania.

Dlaczego melioracja pól uprawnych jest potrzebna?

Oferowane przez naszą firmę zabiegi melioracyjne mają na celu trwałe polepszenie zdolności produkcyjnej gleby. Specyficzne ukształtowanie terenu często uniemożliwia efektywne odprowadzanie wody opadowej z terenów rolnych, co prowadzi do zalewania gruntów i długo utrzymującej się nadmiernej wilgotności gleby. Warunki te, stanowią niekorzystne środowisko do rozwoju wielu gatunków roślin uprawnych, jednak mogą zostać skutecznie poprawione dzięki wykonaniu melioracji gruntów rolnych. Realizacja usług, przeprowadzana poprzez kopanie stawów, budowę zastawek i sieci drenażowych, prowadzi do ujednorodnienia pól - nadmiar wody w danym obszarze często wiąże się z jego niedoborem w innym miejscu. Melioracja gruntów ma za zadanie wyrównać poziom na całym terenie, poprawiając tym samym wydajność rolną gleb. Instalacja podpowierzchniowej sieci melioracyjnej wpływa także korzystnie na zwiększenie powierzchni uprawnej, dotychczas zajmowanej przez rowy. Konserwacja drenażu pola jest również mniej pracochłonna i kosztowna niż w przypadku zastosowania tradycyjnych rozwiązań.

Nowoczesny sprzęt i precyzyjne drenowanie terenu

Skuteczny drenaż pól umożliwia zabezpieczenie terenów o zróżnicowanych warunkach geologicznych i hydrogeologicznych. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii i wysokiej jakości sprzętu możliwe jest uzyskanie wyjątkowo precyzyjnego odwodnienia pola. Prace melioracyjne poprzedzone są dokładną analizą terenu i gleby, dzięki której instalacja sieci drenażu pola wykonana jest z zachowaniem odpowiedniego spadku i głębokości. W celu zapewnienia wysokiej precyzji realizacja prac przeprowadzana jest z wykorzystaniem systemu GPS, dzięki któremu zachowane są zadane parametry z dokładnością sięgającą 1 cm. Stosując profesjonalne oprogramowanie, gromadzące dane dotyczące odwadnianego terenu, projektujemy szczegółowe mapy uwzględniające takie parametry jak:

  • ukształtowanie pola,
  • analizę struktury gleby,
  • rzędne terenu,
  • głębokość i spadki.

Wykonywany drenaż pól uprawnych dopasowany jest zatem do konkretnego problemu i rodzaju gruntu, dzięki czemu wzrasta jego skuteczność i niezawodność podczas długoletniej eksploatacji. Analiza wszystkich wymienionych parametrów jest konieczna, aby uzyskać satysfakcjonujące efekty przeprowadzanej melioracji pola.

Większe plony, dzięki odwodnieniu gruntów rolnych

Kluczową zaletą przeprowadzenia odwodnienia terenu przez drenaż jest skuteczne zadbanie o wysoką wydajność rolną gleby. Woda stanowi czynnik, który jest niezbędny do życia roślin, a dostarczana w prawidłowej ilości znacząco wpływa na jakość i ilość zbieranych plonów. Drenowanie pola obniża poziom wody gruntowej, co prowadzi do lepszego ukorzenienia się roślin. Dzięki temu czerpią one związki pokarmowe z głębszych partii gleby. Osuszanie terenu prowadzi do wzbogacenia górnych partii gleby w powietrze, niezbędne przy procesie rozkładu różnego typu nawozów. Regulacja poziomu wody, szczególnie w czasie intensywnych opadów, zapobiega powstawaniu procesów gnilnych, mogących redukować ilość zbieranych plonów. Poprzez drenowanie pól możliwe jest także szybsze usunięcie wody w czasie wiosennych roztopów, co prowadzi do wcześniejszego przygotowania gleby do upraw i wydłużenia okresu wegetacyjnego. Wymienione zalety czynią proponowane rozwiązanie skutecznym sposobem na zwiększenie wydajności rolnej, w miejscach, których ukształtowanie terenu nie gwarantuje prawidłowego i korzystnego dla roślin odprowadzania wód. Projektując drenaż pól, pamiętamy także o tym, by zachować równowagę i nie doprowadzić do nadmiernego wysuszenia gleby, mającego równie destrukcyjny wpływ na jakość upraw.

Drenaż melioracyjny - odwodnienie terenu

Zastosowanie drenażu melioracyjnego może znacząco przyczynić się do wzrostu plonów i poprawienia ich jakości, dzięki prawidłowemu nawodnieniu terenu z uwzględnieniem jego ukształtowania i rodzaju gleby. Jeśli borykają się Państwo z problemem gromadzenia się nadmiaru wody lub pragną przebudować istniejącą drenację o niskiej skuteczności, zapraszamy do kontaktu i realizacji prac z naszą pomocą.

Kopanie stawów

Kompleksowe usługi obejmujące wszystkie czynności, takie jak wykopanie stawu, realizowane są przez nas za pomocą profesjonalnych narzędzi mechanicznych i pojazdów gąsienicowych. Doświadczeni pracownicy indywidualnie badają charakterystykę danego projektu i pomagają stworzyć dogodne rozwiązania. Do posiadania zbiornika wodnego bardzo istotna jest odpowiednia lokalizacja. Do stawów z wodą stałą, bez bezpośredniego połączenia z wodami płynącymi, najbardziej nadaje się podłoże gliniaste lub iłowe.
Usługa stworzenia nowego akwenu wymaga przede wszystkim takich czynności, jak wykopanie i pogłębianie terenu. Wykopy realizowane są za pomocą profesjonalnych koparek z doświadczonymi operatorami. Kształt i finalny wygląd obiektu zależą od preferencji zleceniodawcy. Nasza pomoc obejmuje przede wszystkim fachowe kopanie stawów rekreacyjnych, ale także hodowlanych, kąpielowych lub rybnych z przeznaczeniem indywidualnym lub gospodarczym.
Prace związane z powstawaniem nowego zbiornika wodnego obejmują takie czynności, jak: korytowanie obiektu, wyrywanie pni, niwelacje terenu, drenaże i odwodnienia, skarpowanie, plantowanie i wydrążanie ziemi oraz kształtowanie docelowego dna. W skład naszych usług wchodzi także często konieczne odbudowywanie burt brzegowych. Dobrze wykonany staw to podstawa jego funkcjonalnego użytkowania, bezpieczeństwa i możliwości atrakcyjnej wizualnie aranżacji przestrzeni. Już teraz skorzystaj z naszych usług, aby móc cieszyć się funkcjonalnym zbiornikiem hodowlanym lub pięknym stawem, służącym do przydomowego odpoczynku w ciszy.

Odwodnienie terenu

Zalety drenowania

Zobacz

System GPS

Zobacz

Instalacja sieci drenarskiej

Zobacz