System GPS

System Trimble ® WM-Drain™ zapewnia dokładność wykonania melioracji z dokładnością jednego cm. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu technologi GNNS (GPS +GLONASS).Maszyna w trakcie instalacji sieci drenarskiej ma dostęp do kołoło 17-21 satelit jednocześnie co pozwala na zachowanie zadanych parametrów (głębokośći/spadków) w czasie rzeczywistym dzięki krótkiemu czasowi reakcji maszyny (mniej niż jedna sekunda)

Dzieki Oprogramowaniu Trimble ® WM-Subsurface możliwe jest zbieranie danych w terenie (ukształtowanie, pola, rzędne terenu, analiza struktury gleby) i wykorzystanie zgromadzonych materiałów w trakcie projektowania map melioracyjnych.