Zalety drenowania

Melioracje wodne umożliwiają regulację stosunków wodnych w glebie dzięki nawadnianiu gruntów na obszarach z niedoborem wody lub odwadnianiu terenów, gdzie występuje jej nadmiar.
Dzięki drenowaniu odwodniającemu następuje obniżenie poziomu wody gruntowej, dzięki czemu umożliwione jest większe korzenienie się roślin i czerpanie zasobów związków pokarmowych znajdujących się w podglebiu.

Rośliny głębiej ukorzenione lepiej wykorzystują zapas wilgoci zimowej i dlatego są bardziej wytrzymałe na susze.
Na miejsce wody do profilu glebowego dopływa powietrze które umożliwia rozwój bakterii tlenowych, niezbędnych w procesie rozkładu nawozów i przemiany ich na związki przyswajalne przez rośliny.

Dzięki drenowaniu następuje wcześniejsze osuszenie gleby na wiosnę, co wydłuża okres wegetacyjny o 10-14 dni.
Zamiana rowów i bruzd na sieć drenarską zwiększa powierzchnię produkcyjną o 5-10%.

Na gruntach odwadnianych za pomocą drenowania można kształtować duże regularne pola uprawowe.

Koszty i pracochłonność prac konserwacyjnych są w przypadku urządzeń drenarskich dużo mniejsze niż rowów.

Drenowanie pozwala uzyskiwać bardziej równomierne odwodnienie gleb.

Dzięki unormowaniu stosunków wodnych plonowanie jest wyższe o około 30% względem pola bez melioracji.

Zalety drenowania

Zmiany zachodzące w profilu glebowym na skutek drenowania


- poprawa warunków fizyko-wodnych, chemicznych termicznych biologicznych
- w wyniku drenowania następuje obniżenie poziomu wody gruntowej;
- na miejsce wody do profilu glebowego dopływa powietrze-rozwój bakterii tlenowych
- odpływająca do drenów woda wymywa z profilu glebowego związki żelaza co przyczynia się do wzrostu przepuszczalności gleby i poprawy jej struktury - dzięki niezwłocznemu wsiąkaniu wody opadowej zmniejsza się zlewność gleby.

W wyniku drenowania następuje

.

 - obniżenie poziomu wody gruntowej dzięki czemu umożliwione jest większe korzenienie się roślin i czerpanie zasobów związków
pokarmowych znajdujących się w podglebiu przez co rośliny głębiej ukorzenione lepiej wykorzystują zapas wilgoci zimowej i dlatego są bardziej wytrzymałe na susze
- na miejsce wody do profilu glebowego dopływa powietrze które umożliwia rozwój bakterii tlenowych, niezbędnych w procesie rozkładu nawozów i przemiany ich na związki przyswajalne przez rośliny
- dzięki drenowaniu następuje wcześniejsze osuszenie gleby na wiosnę co wydłuża okres wegetacyjny o 10-14 dni
- na glebach drenowanych uzyskuje się wyższe i bardziej stabilne plony

Główne zalety

.

- zamiana rowów i bruzd na sieć drenarską,
- drenowanie pozwala uzyskiwać bardziej równomierne odwodnienie gleb, sprzyja temu stosowana dużo mniejsza rozstawa sączków niż rowów, równomierne uwilgotnienie pól na wiosnę umożliwia wcześniejsze rozpoczęcie wiosennych prac polowych za pomocą ciężkich maszyn
- dzięki drenowaniu zwiększa się infiltracja wody opadowej do gleby i jednocześnie zmniejsza spływ powierzchniowy…

Więcej w tej kategorii: « Melioracja gruntów System GPS »