Budownictwo drogowe / hydrotechniczne

Zakres usług budownictwa drogowego:

 • budowy ciągów pieszych
 • budowy zjazdów
 • zabezpieczenia przyczółków drogowych
 • przygotowanie terenu pod inwestycje,
 • karczowanie terenu pod inwestycje,
 • rekultywacja i niwelacja terenu.
 

Zakres usług hydrotechnicznych

Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju należy chronić ekosystemy wodne i przeciwdziałać negatywnym skutkom naturalnych zagrożeń, jakimi mogą być między innymi powodzie. Korzystanie z zasobów wodnych także powinno być prowadzone w sposób zrównoważony. Wymienione cele są realizowane w ramach działania inżynierii wodnej, której nieodzownym elementem są budowle hydrotechniczne służące gospodarce wodnej. Oferowane przez nas usługi z zakresu budownictwa hydrotechnicznego obejmują budowę:

 • zbiorników retencyjnych,
 • wałów przeciwpowodziowych,
 • jazów, śluz, zastawek,
 • stopni wodnych,
 • bystrotoków,
 • przepustów,

Wykonujemy także różnego rodzaju zabezpieczenia skarp, przyczółków mostowych oraz przepustów drogowych. Zajmujemy się konserwacją urządzeń melioracyjnych, wykonaniem kanalizacji, wodociągów i różnego rodzaju drenaży oraz ścianek szczelnych.Usługi świadczone przez naszą firmę stanowią skuteczne i nowoczesne rozwiązanie problemów naszych Klientów.

Nowoczesne budownictwo hydrotechniczne

Obiekty budowlane służące gospodarce wodnej stanowią jeden z najważniejszych elementów pracy naszej firmy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie budownictwa hydrotechnicznego i precyzyjnej realizacji projektów przyczyniamy się do pozytywnego rozwoju gospodarki wodnej oraz prawidłowego kształtowania zasobów.

Zbiorniki retencyjne

Jednym z najpopularniejszych rozwiązań służących gospodarce wodnej są zbiorniki retencyjne. Ich celem jest gromadzenie wody, która jest niezbędna do działania przemysłu czy zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców. Sztuczne pojemniki z wodą są niezbędnym elementem elektrowni wodnych, a także zmniejszają ryzyko zalania okolicznych terenów podczas powodzi. Zastosowanie wykonywanych przez nas zbiorników retencyjnych jest bardzo szerokie - można je wykorzystywać także do podlewania roślin w czasie suszy, a gdy nie są eksploatowane, mogą stanowić miejsce do odpoczynku.

Ścianki szczelne - Larsena

W zakres oferowanych przez nas usług wchodzi między innymi budowa ścianek Larsena, które są wykorzystywane do umocnienia oraz uszczelnienia nabrzeża. Ścianki szczelne stanowią lekkie konstrukcje oporowe, wykonywane z drewnianych, stalowych lub innych elementów, które są zagłębiane w grunt. Ułożone elementy stanowią szczelną płytę, która znajduje zastosowanie w budowlach oporowych czy piętrzących. Ścianki Larsena zapobiegają wypłukiwaniu gleby i przenikaniu wody, mogą być wykorzystywane jako falochrony oraz elementy utrzymujące grunt. Zastosowanie wytrzymałych materiałów i odpowiednie zagłębienie elementów w gruncie zwiększa sprawność zabezpieczenia.

Opisane przykładowe rozwiązania, jakimi są zbiorniki retencyjne, wały przeciwpowodziowe i ścianki Larsena, oraz pozostałe elementy naszej oferty stanowią skuteczne rozwiązania z zakresu budownictwa hydrotechnicznego. Podejmując się realizacji tego rodzaju inwestycji, dbamy o profesjonalizm i wysoką jakość świadczonych usług. We współpracy z Państwem przyczynimy się do poprawy stanu gospodarki wodnej i zabezpieczeń przed naturalnymi zagrożeniami.

Więcej w tej kategorii: « GPS Melioracja gruntów »