Instalacja sieci drenarskiej

Proces instalacji przebiega na dwa sposoby:

1. Przy bardzo płaskim terenie gdzie wytyczenie trasy przebiegu melioracji jest skomplikowane, w pierwszej etapie projektu są zbierane dane ukształtowania terenu. Odbywa się to przy pomocy samochodu terenowego Land Rover Defender z zainstalowanym systemem GPS.W trakcie dokonywania pomiarów system rejestruje około jednego tysiąca punktów wysokościowych na hektar.Na podstawie zgromadzonych danych opracowywana jest koncepcja mapy melioracyjnej z optymalną rozstawą "sączków " i "zbieraczy".Kolejny etap to roboty ziemne przy użyciu maszyny melioracyjnej Mastenbroek 20/15.

2. W terenie o wyrazistym ukształtowaniu terenu prace pomiarowe wykonuje na bieżąco maszyna Mastenbroek 20/15 w trakcie instalacji sieci drenarskiej.
W obydwu przypadkach przed przystąpieniem do projektowania i robót ziemnych niezbędna jest wizja lokalna i analiza struktury gleby. Umożliwia to min. dobór odpowiednich materiałów adekwatnych do danego zlecenia

Więcej w tej kategorii: « System GPS Żwirownia »