Wpływ drenowania na rozwój roślin

Dzięki drenowaniu następuje obniżenie poziomu wody gruntowej, jest większe korzenienie się roślin oraz czerpanie zasobów związków pokarmowych znajdujących się w podglebiu.

duże regularne pola uprawowe

równomierne odwodnienie gleb

zwiększa się infiltracja wody opadowej do gleby

zmniejsza się spływ powierzchniowy, przeciwdziała to procesom erozji gleby