Budownictwo hydrotechniczne

Nasza firma specjalizuje się w budownictwie hydrotechnicznym obejmującym wykonanie:

drenaży wszelkiego rodzaju

budowę zbiorników wodnych,
wałów przeciwpowodziowych,
jazów, śluz i zastawek,
stopni wodnych,
bystrotoków ,
przepustów,
regulację rzek,
zabezpieczenia skarp,
konserwację urządzeń melioracyjnych,
zabezpieczenia przyczółków mostowych i przepustów drogowych
wykonanie kanalizacji i wodociągów,
ścianki szczelne .