Melioracja gruntów

Melioracje wodne umożliwiają regulację stosunków wodnych w glebie dzięki nawadnianiu gruntów na obszarach z niedoborem wody lub odwadnianiu terenów, gdzie występuje jej nadmiar.

Dzięki drenowaniu odwodniającemu następuje obniżenie poziomu wody gruntowej, dzięki czemu umożliwione jest większe korzenienie się roślin i czerpanie zasobów związków pokarmowych znajdujących się w podglebiu.

Rośliny głębiej ukorzenione lepiej wykorzystują zapas wilgoci zimowej i dlatego są bardziej wytrzymałe na susze. Na miejsce wody do profilu glebowego dopływa powietrze które umożliwia rozwój bakterii tlenowych, niezbędnych w procesie rozkładu nawozów i przemiany ich na związki przyswajalne przez rośliny. Dzięki drenowaniu następuje wcześniejsze osuszenie gleby na wiosnę, co wydłuża okres wegetacyjny o 10-14 dni.

Zamiana rowów i bruzd na sieć drenarską zwiększa powierzchnię produkcyjną o 5-10%.

Na gruntach odwadnianych za pomocą drenowania można kształtować duże regularne pola uprawowe. Drenowanie pozwala uzyskiwać bardziej równomierne odwodnienie gleb. Dzięki drenowaniu zwiększa się infiltracja wody opadowej do gleby i jednocześnie zmniejsza spływ powierzchniowy, przeciwdziała to procesom erozji gleb.

Koszty i pracochłonność prac konserwacyjnych są w przypadku urządzeń drenarskich dużo mniejsze niż rowów.
Dzięki unormowaniu stosunków wodnych plonowanie jest wyższe o około 30% względem pola bez melioracji 

Więcej w tej kategorii: « Referencje Realizacje »